ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»  ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4/5/2017

Η ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ:

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 8.30-10.00 ΩΡΑ 13.00

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 10.00-11.30 ΩΡΑ 14.00

 

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

Comments are closed.