Αποτελέσματα εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων

Δείτε τα αποτελέσματα της Α’ εξέτασης του εργαστηρίου και των εργασιών στη σελίδα του μαθήματος.

Η επανεξέταση του εργαστηρίου για όσους έχουν βαθμό εξέτασης κάτω από τη βάση του 5 θα πραγματοποιηθεί για όλα τα τμήματα την Τρίτη 27/6 στις 8.30.
Όσοι φοιτητές έχουν βαθμό εργασίας κάτω από τη βάση του 5 θα πρέπει να επανυποβάλουν διορθωμένη εργασία μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017.

Comments are closed.