ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017/2018

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά το τρέχον χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-2018, να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από:

Πέμπτη  07/9/2017 έως Παρασκευή 15/9/2017.

Επισημαίνεται ότι:

Δικαίωμα πρακτικής άσκησης έχουν οι φοιτητές/τριες εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης δηλ. βρίσκονται στο 80 τυπικό εξάμηνο σπουδών και έχουν περατώσει τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών τους (δηλ. 27 μαθήματα), και όλα τα μαθήματα ειδικότητας. Κατ’ εξαίρεση οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση ακόμη και αν χρωστούν ένα (1) μάθημα ειδικότητας.

Comments are closed.