Αιτήσεις για κατατακτήριες εξετάσεις

Οι Αιτήσεις για συμμετοχή στις Κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος γίνονται δεκτές από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2017.

Comments are closed.