Ελεύθερη χρήση του Εργαστηρίου 118

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές του τμήματός μας μπορούν να κάνουν
ελεύθερη χρήση του Εργαστηρίου 118 για βιβλιογραφική αναζήτηση μέσω
ίντερνετ και εκπόνηση των εργασιών τους τις ακόλουθες μέρες και ώρες:

Δευτέρα 9.00-14.00
Τρίτη 10.00-14.00
Πέμπτη 9.00-14.00
Παρασκευή 10.00-12.00

Comments are closed.