Εξέταση εργαστηρίου Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών

Η εξέταση του εργαστηρίου Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών (Γ’ εξαμ.) για τα τμήματα Δευτέρας, Τετάρτης και Πέμπτης θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου ως την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018, κατά την τακτική ημέρα και ώρα μαθήματος του κάθε τμήματος.
Οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο σε προηγούμενο έτος και δεν ανήκουν σε συγκεκριμένο τμήμα, καλούνται για εξέταση την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου, ώρα 8.30.

Ο διδάσκων,
Γ. Σταλίδης

Comments are closed.