Εξέταση εργαστηρίου Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών για τα Τμήματα της Τρίτης

Η εξέταση του εργαστηρίου Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών (Γ’ εξαμ.) για όλα τα τμήματα της Τρίτης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018 στην τακτική  ώρα μαθήματος του κάθε τμήματος.

Comments are closed.