Εξέταση μαθήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων σε δύο τμήματα

Η εξέταση του μαθήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών (Θεωρία) της Τετάρτης 17/1/2018 θα πραγματοποιηθεί σε 2 τμήματα ως εξής:

Τμήμα Α, 10.00-11.30: Φοιτητές με επώνυμο από Α ως και Μ
Τμήμα Β, 11.30-13.00: Φοιτητές με επώνυμο από Ν ως και Ω

Η αλλαγή τμήματος επιτρέπεται μόνο για σοβαρό λόγο και μετά από συνεννόηση με το διδάσκοντα.

Comments are closed.