ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

« ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

8/1/2018 ΔΕΥΤΕΡΑ 10.45-12.15 ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 115

10/1/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ 11.30-13.00 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 115

Η διδάσκουσα
Έφη Κωνσταντινίδου

Comments are closed.