ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΟ ΜΡΚ

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ε΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΟ ΜΡΚ» ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9-10/1/2018

Η διδάσκουσα

Έφη Κωνσταντινίδου

Comments are closed.