ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγή ώρας εξέτασης εργαστηρίου Βάσεων Δεδομένων

Η εξέταση του εργαστηρίου Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών των Τμημάτων Πέμπτης 11 Ιανουαρίου 2018 αλλάζει εκτάκτως λόγω γενικής συνέλευσης του Τμήματος.
Η εξέταση του εργαστηρίου την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί στις παρακάτω νέες ώρες:
– Τμήμα Πέμπτης 9.15: θα πραγματοποιηθεί στις 8.30
– Τμήμα Πέμπτης 10.45: θα πραγματοποιηθεί στις 10.00

Comments are closed.