Αποτελέσματα εργαστηρίου Βάσεων Δεδομένων

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Α’ εξέτασης εργαστηρίου Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών.

Η επαναληπτική εξέταση θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

  • Τμήματα Δευτέρας, Τετάρτης και φοιτητές παλαιότερων ετών: Τετάρτη 31/1 ώρα 9.00
  • Τμήματα Τρίτης: Παρασκευή 2/2 ώρα 10.00
  • Τμήματα Πέμπτης: Τετάρτη 31/1 ώρα 10.30

Comments are closed.