Διαδικασία εξετάσεων του μαθήματος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Οι Εξετάσεις του μαθήματος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ του 1ου Εξαμήνου θα διεξαχθούν την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου σύμφωνα με το παρακάτω
πρόγραμμα

Comments are closed.