Εγγραφές για τα εργαστηριακά μαθήματα Εργαλεία διδικτύου για Επιχειρήσεις και Εισαγωγή στην Πληροφορική

Οι εγγραφές για το εργαστηριακό μάθημα Εργαλεία διδικτύου για Επιχειρήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 12/2/18 ώρες 9-11 αιθουσα 1
Οι εγγραφές για το εργαστηριακό μάθημα Εισαγωγή στην Πληροφορική θα πραγματοποιηθούν στις 13/2/18 ώρες 9-11 αίθουσα 1
Η διδάσκουσα
Ευδοκία Κωνσταντινίδου

Comments are closed.