ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΡΚ ΜΕ ΗΥ» (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΡΚ ΜΕ ΗΥ» (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13-2-2018 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15-2-2018, 9.00-10.30 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 118.

Comments are closed.