Εγγραφές των εργαστηρίων Έρευνας ΜΚΤ και Στρατηγικής ΜΚΤ

Οι εγγραφές των εργαστηρίων για τα μαθήματα:

  • Έρευνα Μάρκετινγκ (Δ΄ εξ.)
  • Στρατηγική Μάρκετινγκ (Στ΄ εξ.)

θα γίνουν στην αίθουσα 5 (εργαστήριο έρευνας ΜΚΤ) την Τρίτη 20/2 και ώρες 9.00 έως 12.00.

Αντωνία Δελησταύρου
Καθη. Εφαρμογών

Comments are closed.