Εγγραφές του μαθήματος Ασκήσεων Πράξης ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜ. ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

Οι εγγραφές του μαθήματος Ασκήσεων Πράξεις Δ’ εξαμήνου «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜ. ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ» θα γίνουν την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 απο τις 11.00-13.00 στην αίθουσα 116.
Τα τμήματα θα είναι 3 :
A) 11.30-13.15
B) 13.15-15.00
Γ) 15.00-16.45

Το μάθημα είναι ασκήσεις πράξεις και δεν είναι υποχρεωτικό. Παρακαλούνται να εγγραφούν στα σχετικά τμήματα οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στα μαθήματα.

Ο διδάσκων
Αθανάσιος Γκούνας
Καθηγητής Εφαρμ.

Comments are closed.