ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017/2018

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-2018, να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από:

Τρίτη 20/2/2018 έως Τετάρτη 28/2 /2018.

Επισημαίνεται ότι:

Δικαίωμα πρακτικής άσκησης έχουν οι φοιτητές/τριες εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης δηλ. έχουν περατώσει τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών τους (δηλ. 27 μαθήματα),  και οφείλουν κατ΄ εξαίρεση  ένα (1) μάθημα ειδικότητας.

Comments are closed.