Ανάρτηση εισηγητικής έκθεσης τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών

Ανάρτηση εισηγητικής έκθεσης τριμελούς επιτροπής      αξιολόγησης για την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-18

Σήμερα 14 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη αναρτήθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων η με αρ. πρωτ. ΔΕΦ16.2/603/14-03-2018 Εισηγητική Έκθεση καθώς και ο πίνακας προσόντων των υποψηφίων για την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-18, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΦ16.2/Α/527/29-01-2018 προκήρυξη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, προκειμένου να λάβουν γνώση οι υποψήφιοι διδάσκοντες.

Comments are closed.