Πρόγραμμα μαθημάτων Στατιστικής για την εβδομάδα 26/03/2018 – 31/03/2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 23/03/2018 – 31/03/2018

Την Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018, τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
10:45 στην αίθουσα 2, του κτηρίου της Διοίκησης Επιχειρήσεων, για τους φοιτητές του Β’ Εξαμήνου και για όσους από τα παλαιότερα Εξάμηνα θέλουν να εξεταστούν στη νέα ύλη του μαθήματος.
14:00 στην αίθουσα 3, του κτηρίου της Διοίκησης Επιχειρήσεων, για όσους από τους φοιτητές των παλαιότερων εξαμήνων θέλουν να εξεταστούν στην παλιά ύλη του μαθήματος (δηλαδή αυτήν που διδάχτηκαν με τον κ. Σταλίδη)

Την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018
08:30 στην αίθουσα 2, του κτηρίου της Διοίκησης Επιχειρήσεων, για τους φοιτητές του Β’ Εξαμήνου και για όσους από τα παλαιότερα Εξάμηνα θέλουν να εξεταστούν στη νέα ύλη του μαθήματος.

Η καθηγήτρια του μαθήματος

Μαρίνα Σύρπη

Comments are closed.