Προκήρυξη θέσεων στο πλαίσιο του Erasmus+ για Σπουδές και για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό

-> Προκήρυξη θέσεων για Σπουδές στο πλαίσιο του Erasmus+ για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19. Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 23/4/2018.

-> Προκήρυξη θέσεων για Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του Erasmus+ για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19. Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 31/5/2018.

 

Comments are closed.