ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18

σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 17 του ν. 4521/2018 (Α΄38) και την με αρ.37818/Ζ1/05-03-2018 (Β΄862) Υ.Α.

Παρακαλούνται οι φοιτητές, οι οποίοι είναι δικαιούχοι μετεγγραφής αδελφών προπτυχιακών φοιτητών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. ακαδ. έτους 2017-18, να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων από την Τετάρτη 18/04/2018 έως και την Τετάρτη 25/04/2018 κατά τις ώρες 10:00 – 12:00 προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που έχουν δεσμευτεί με την Αίτηση Μετεγγραφής τους ότι θα υποβάλλουν σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α’ 38) και την υπ’ αριθ. 37818/Ζ1/05-03-2018 (ΦΕΚ 862 Β’/12-3-2018) Υ.Α. προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών.

Comments are closed.