Πρόγραμμα παρουσιάσεων Στρατηγικής Μάρκετινγκ

Πρόγραμμα των παρουσιάσεων των πλάνων μάρκετινγκ για το εργαστήριο της Στρατηγικής Μάρκετινγκ.

Η υπεύθυνση του μαθήματος
Αντωνία Δελησταύρου

Comments are closed.