Οδηγίες παρουσίασης πτυχιακών εργασιών περιόδου Ιουνίου 2018

Οι φοιτητές που θα παρουσιάσουν πτυχιακή εργασία, θα πρέπει κατά την ημέρα της εξέτασής τους, πριν την παρουσίαση,  να  προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος, ώστε:

  1. Να παραλάβουν το πρακτικό αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας, το οποίο δίνετε από τους φοιτητές κατά την παρουσίαση της εξέτασης, στα μέλη της τριμελούς επιτροπής
  2. Να καταθέσουν ένα (1) CD με την πτυχιακή τους στη Γραμματεία και στην κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙ-Θ.

Εάν πρόκειται για ομάδα φοιτητών, υποβάλλουν  ένα  (1)  CD όλη η ομάδα.

Παρατήρηση: Παρακαλείσθε κατά την προσέλευσή σας στη Γραμματεία, να έχετε μαζί σας  ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ το βιβλιάριο σπουδών ή την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα και να γνωρίζετε τον τίτλο της εργασίας στα Αγγλικά.

Comments are closed.