ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

-> Έντυπο Αίτησης Υποψηφιότητας

Comments are closed.