Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα υποβάλλονται από τη Δευτέρα 04 Ιουνίου 2018 έως και την Τρίτη 03 Ιουλίου 2018 μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε  από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Πριν προχωρήσετε σε δημιουργία αίτησης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα πρέπει πρώτα να έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2017. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτησή σας θα απορριφθεί αυτόματα με την υποβολή της.

Η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του δικαιούχου ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή.

*Παρακαλούμε τους φοιτητές/τριες των οποίων οι ακαδημαϊκές ταυτότητες δεν έχουν τα ακριβή στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας, να προχωρήσουν σε αντικατάσταση τους, καθόσον αιτήσεις με αναντιστοιχίες σε στοιχεία ταυτότητας θα απορρίπτονται από το ΑΤΕΙ/Θ.

Ως καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών στο ΑΤΕΙ/Θ ορίζεται η Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018.

Παρακαλούμε, πριν την υποβολή της αίτησής σας, διαβάστε προσεκτικά τη σχετική εγκύκλιο στον σύνδεσμο που ακολουθεί και για τυχόν επιπλέον διευκρινίσεις απευθυνθείτε στα αρμόδια γραφεία όπως αναφέρθηκαν παραπάνω.

δείτε την ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2017-2018

Το «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ» για κάθε αιτούντα φοιτητή  θα υποβάλλεται αυτόματα από τη Γραμματεία του Τμήματος προς στο Γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας, χωρίς την εμπλοκή του φοιτητή.

Για πληροφορίες για το στεγαστικό επίδομα 2017-2018 και μόνο, καθώς και για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που το αφορούν, θα απευθύνεστε:

Στο Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας, κτίριο ΣΔΟ, ισόγειο, ώρες παραλαβής δικαιολογητικών: 10:00-14:00. (Υπεύθυνη κ. Ρώρρα, τηλ. 2310 013 667)

Comments are closed.