Εξέταση Θεωρίας της Ανάλυσης Δεδομένων σε δύο τμήματα

Η εξέταση της θεωρίας του μαθήματος ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στ’ εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί σε 2 τμήματα ως εξής:

Τρίτη 12/6/2018
Τμήμα Α, 12.00-13.30: Φοιτητές με επώνυμο από Α ως και Κ
Τμήμα Β, 13.30-15.00: Φοιτητές με επώνυμο από Λ ως και Ω

Για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, η αλλαγή τμήματος μπορεί να γίνει δεκτή μόνο για εξαιρετικά σοβαρό λόγο και μόνο μετά από συνεννόηση με το διδάσκοντα.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος
Γ. Σταλίδης

Comments are closed.