Αποτελέσματα εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της 1ης εξέτασης του εργαστηρίου.

Η επανεξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί για όλα τα τμήματα την Τρίτη 19 Ιουνίου στις 10.00.

Όσοι φοιτητές βαθμολογήθηκαν στην εργασία κάτω από τη βάση ή δεν έχουν παραδώσει εργασία, μπορούν να στείλουν νέα εργασία μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουνίου.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος
Γ. Σταλίδης

Comments are closed.