Αλλαγή στην ώρα διδασκαλίας του μαθήματος Τουριστικό Μάρκετινγκ

Οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος «Τουριστικό Μάρκετινγκ» θα είναι 15:15-16:45 κάθε Παρασκευή στην Αίθουσα 3.
Η διδάσκουσα
Καμβύση Κωνσταντίνα

Comments are closed.