Αναβολή εργαστηρίων Βάσεων δεδομένων

Τα εργαστηριακά τμήματα του μαθήματος Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών που πρόκειται να ανατεθούν σε έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό, δηλ τα τμήματα:

  • Δευτέρα 8.30-10.45
  • Τρίτη 8.30.10.45
  • Τρίτη 10.45-13.00

δε θα λειτουργήσουν κατά τις ημέρες Δευτέρα 29 και Τρίτη 30 Οκτωβρίου.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος
Γ. Σταλίδης

Comments are closed.