ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

Οι φοιτητές που έκαναν ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση ΚΑΡΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ή AΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ  παρακαλούνται να φέρουν το αργότερο τα δικαιολογητικά στο γραφείο Σίτισης μέχρι την Παρασκευή 2/11/2018.         Καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή πέραν αυτής της προθεσμίας.

Comments are closed.