ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19

σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 17 του ν. 4521/2018 (Α΄38) και την με αρ.37818/Ζ1/05-03-2018 (Β΄862) Υ.Α.

Παρακαλούνται οι φοιτητές, οι οποίοι είναι επιτυχόντες μετεγγραφής – αδελφών προπτυχιακών φοιτητών στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α. ακαδ. έτους 2018-19, να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων από τη Δευτέρα 26/11/2018 έως και την Παρασκευή 30/11/2018 κατά τις ώρες 10:00 – 12:00 προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που έχουν δεσμευτεί με την Αίτηση Μετεγγραφής τους ότι θα υποβάλλουν σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α’ 38) και την υπ’ αριθ. 37818/Ζ1/05-03-2018 (ΦΕΚ 862 Β’/12-3-2018) Υ.Α. προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών.

Επιπλέον των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην Αίτηση Μετεγγραφής θα πρέπει να προσκομίσουν:

  1. Εκκαθαριστικό Σημείωμα φορολογικού έτους 2017
  2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος

Comments are closed.