Εργαστήριο Εισαγωγής στην Πληροφορική

Ανακοινώνεται ότι το εργαστήριο της Παρασκευής (7/12/18) 8:30-10:00 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω προσωπικού κωλύματος της διδάσκουσας.  Τα εργαστήρια 10:00- 11:30 και 11:30 – 13:00 θα πραγματοποιηθούν κανονικά.
Η διδάσκουσα
Ιωάννα Σιμέλη

Comments are closed.