Αναβολή μαθημάτων κ. Τσιάκη

Τα μαθήματα της Δευτέρας 10/12 του κ. Τσιάκη δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω προσωπικού κωλύματος!

Comments are closed.