ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19»

Παρακαλούνται οι φοιτητές, οι οποίοι είναι δικαιούχοι μετεγγραφής μετά από ένσταση, να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων από την Δευτέρα 07/01/2019 έως την Παρασκευή 11/01/2019 κατά τις ώρες 10:00 – 12:00 προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που έχουν δεσμευτεί με την Αίτηση Μετεγγραφής και την Ένστασή τους ότι θα υποβάλλουν σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της Υ.Α. με  αριθ. 211589/Ζ1/07-12-2018 του ΥΠΠΕΘ, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Οι φοιτητές θα πρέπει επιπλέον των δικαιολογητικών τους να προσκομίσουν και τα εξής:
Εκκαθαριστικά Σημειώματα όλων των ΑΦΜ που αναγράφονται στην Αίτησή τους καθώς και φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Comments are closed.