Τροποποίηση προγράμματος εξετάσεων εργαστηρίων στις Βάσεις Δεδομένων

Κατά την εβδομάδα 14-18 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθούν επαναληπτικά μαθήματα σε όλα τα τμήματα του εργαστηρίου Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών.

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα 21-25 Ιανουαρίου, κατά τις ημέρες και ώρες του τακτικού προγράμματος.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος
Γ. Σταλίδης

Comments are closed.