Εξεταστέα ύλη μαθημάτων Μάρκετινγκ

ΥΛΗ  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ι

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ι» βρίσκεται στο βιβλίο του Δημήτρη Πασχαλούδη: » ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» και περιλαμβάνει τα κεφάλαια 1-10 ( σελίδες 1-208)

ΥΛΗ  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» βρίσκεται στο βιβλίο του Σπύρου Γούναρη και της Καλώς Καραντινού: » ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και περιλαμβάνει τα κεφάλαια 1-6 ( σελίδες 1-256)

ΥΛΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» βρίσκεται στο βιβλίο των Γεώργιου Αυλωνίτη- Σέργιου Δημητριάδηκαι της Κώστα Ήντουνα: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» και περιλαμβάνει τα κεφάλαια 1-4 ( σελίδες 1-291)

Γ. Κοκκίνης

Comments are closed.