Πρόγραμμα εξετάσεων εργαστηρίου Βάσεων Δεδομένων

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών για το χειμερινό εξάμηνο 2018-19 θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Τμήματα Δευτέρας 12.15, Τετάρτης και Πέμπτης (διδάσκων Γ. Σταλίδης)
Τμήμα ΕΡ2 Δευτέρας 12.15: τη Δευτέρα 21/1/19 στις 12.15
Τμήμα ΕΡ7 Τετάρτης 12.15: την Τετάρτη 23/1/19 στις 12.15
Τμήμα ΕΡ5 Πέμπτης 8.30: την Πέμπτη 24/1/19 στις 8.30
Τμήμα ΕΡ6 Πέμπτης 10.45: την Πέμπτη 24/1/19 στις 10.00

Τμήματα Δευτέρας 8.30 και Παρασκευής (διδάσκων Κ. Αγάς)
Τμήμα ΕΡ1 Δευτέρας 8.30: τη Δευτέρα 28/1/19 στις 8.30
Τμήμα Ερ3 Παρασκευής 13.00: την Παρασκευή 1/2/19 στις 13.00
Τμήμα Ερ4 Παρασκευής 14.30: την Παρασκευή 1/2/19 στις  14.30

Φοιτητές παλαιότερων εξαμήνων
Οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει σε προηγούμενα έτη και έχουν δικαίωμα εξέτασης (δηλ δεν έχουν κοπεί από απουσίες και έχουν δηλώσει το μάθημα για το χειμερινό εξάμηνο 2018-19) καλούνται για εξέταση την Πέμπτη 24/1/19 στις 8.30.

Φοιτητές του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εξέταση, καλούνται να συνεννοηθούν με τον υπεύθυνο του μαθήματος Γ. Σταλίδη.

Comments are closed.