ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018/2019

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση με το πρόγραμμα ΟΑΕΔ, κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-2019, να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από:
Δευτέρα 18/02/2019 έως Παρασκευή 01/03/2019.

Επισημαίνεται ότι:
Δικαίωμα πρακτικής άσκησης έχουν οι φοιτητές/τριες εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης δηλ. έχουν περατώσει τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών τους (δηλ. 27 μαθήματα), και οφείλουν κατ΄ εξαίρεση ένα (1) μάθημα ειδικότητας.
Παρακαλούνται όσοι φοιτητές/τριες πληρούν τις προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ να επικοινωνήσουν άμεσα με τον κ. Παναγιώτη Κασσιανίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή της Κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, στο εργαστήριο 108, το αργότερο μέχρι 20/02/2019.

Comments are closed.