Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων: Έκτακτη αλλαγή προγράμματος για την Πέμπτη 11/4

Την Πέμπτη 11 Απριλίου, όλοι οι φοιτητές των εργαστηριακών τμημάτων Ανάλυσης Δεδομένων της Πέμπτης (τμήμα Πέμπτης 8.30, τμήμα Πέμπτης 10.00 και τμήμα Πέμπτης 11.30) καλούνται, αντί των κανονικών μαθημάτων, να προσέλθουν  ώρα 9.30 στην αίθουσα 3 για ειδικό έκτακτο μάθημα.

Η αλλαγή προγράμματος πραγματοποιείται λόγω της διοργάνωσης την ίδια ημέρα στο ίδρυμά μας του Debate μεταξύ των Υποψήφιων Δημάρχων Θεσσαλονίκης.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος
Γ. Σταλίδης

Comments are closed.