Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων: έκτακτη αλλαγή ώρας

Τα εργαστηριακά τμήματα Ανάλυσης Δεδομένων της Πέμπτης θα ξεκινήσουν εκτάκτως την Πέμπτη 9/5/2019 με καθυστέρηση, ως εξής:

Τμήμα Πέμπτης 8.30 θα ξεκινήσει στις 9.15
Τμήμα Πέμπτης 10.00 θα ξεκινήσει στις 10.20

Ο διδάσκων
Γ. Σταλίδης

Comments are closed.