ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 10.00-11.30 ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30/5/19 ΩΡΑ 8.30-10.00

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 11.30-13.00 ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30/5/19 ΩΡΑ 10.00-11.30

ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29/5/19 ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 13.00-14.00 ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28/5/19 ΩΡΑ 9.15-10.15 ΑΠΟ Α ΕΩΣ Κ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28/5/19 ΩΡΑ 10.15 11.15 ΑΠΟ Λ ΕΩΣ Ω

ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28/5/19 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30/5/19 ΩΡΑ 11.30-12.300

Η διδάσκουσα,
Έφη Κωνσταντινίδου

Comments are closed.