ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δείτε τα αποτελέσματα στη σελίδα του μαθήματος εδώ.

Η επανεξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Ιουνίου, ώρα 9.00 για όλα τα τμήματα.

Όσοι φοιτητές δεν πέτυχαν τη βάση στην εργασία μπορούν να υποβάλουν διορθωμένη εργασία μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου.

Comments are closed.