ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2018/19

Τα δικαιολογητικά για το Στεγαστικό Επίδομα 2018/19 θα κατατίθενται στο

τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (γραφείο Σίτισης, ισόγειο ΣΔΟ) από τις

19 Ιουνίου 2019 έως 31 Ιουλίου 2019 ώρα 10.00 – 13.00.

Μπορείτε να τα στείλετε και  ταχυδρομικώς στη διεύθυνση :

 

ΔΙΠΑΕ (πρώην ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης)

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Τ.Κ. 57 400  Σίνδος Θεσσαλονίκης

 

Μαζί με τα δικαιολογητικά θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέσετε και την

εκτυπωμένη υποβληθείσα ηλεκτρονική αίτηση.

Comments are closed.