Πληροφορίες για πρακτική άσκηση

Αναρτήθηκαν στη σελίδα Πρακτική Άσκηση του νέου ιστότοπου οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την εκπόνηση πρακτικής άσκησης στο νέο τμήμα.

Ανακοινώνεται επίσης ότι οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την ΠΑ στο Χειμερινό Εξάμηνο  παρακαλούνται να καταθέσουν αίτηση έναρξης στην Γραμματέα  της Κατεύθυνσης κα Τσιαρδακλή Μαρία  αποκλειστικά στις συγκεκριμένες ημερομηνίες : απο Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου έως και Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους Ασκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ (ημερομηνία έναρξης 01Νοεμβρίου ) να το δηλώσουν στην αίτηση τους και να επικοινωνήσουν άμεσα με τον κ. Κασσιανίδη Παναγιώτη ( Εργ. 108 τηλ 2130013556).

Comments are closed.