Category Archives: Ανακοινώσεις Γραμματείας

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ 2018-19

«Προθεσμία Εγγραφής στις Σχολές επιτυχίας των εισαγομένων στις Σχολές, Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών – Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών – Μελών της Ε.Ε. για το ακαδ. έτος 2018-19»

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Φ.151/150436/Α5/12-09-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ, οι προθεσμίες εγγραφής των υποψηφίων που εισάγονται με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών – Αλλογενών και  των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. που εισάγονται στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος, για το ακαδ. έτος 2018-19, ορίζεται το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου έως και Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018. Οι εισαγόμενοι εγγράφονται στο ίδιο ακαδ. έτος αν αποκτήσουν οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο από τις τάξεις του Στρατού μέχρι 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση εγγράφονται στην προθεσμία εγγραφής του επόμενου ακαδ. έτους απ’ αυτό της απόκτησης του απολυτηρίου από τις τάξεις του στρατού και στην προθεσμία εγγραφής της οικείας ειδικής κατηγορίας.

ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ 2017/18

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΗΡΑΝ ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2017/18 ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ, ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΙΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΔΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2018/19 ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ)

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ ΣΔΟ) ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 013-667

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018 που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υ.Π.Π.Ε.Θ στη διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr στα πλαίσια του ελέγχου ταυτοπροσωπείας,  θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος, από τις 24/9/2018 έως και 5/10/2018  και κατά τις ώρες 10:00 – 13:00 για να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη η αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας (όχι επικυρωμένη)
  3. Δύο (2) ατομικές φωτογραφίες
  4. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι ο φοιτητής ή η φοιτήτρια εξουσιοδοτεί την Γραμματεία για την διαχείριση προσωπικών δεδομένων (η συγκεκριμένη ΥΔ προκύπτει από τον νέο νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων), με σκοπό τη διευκόλυνση του φοιτητή στις συναλλαγές του με το ΑΤΕΙΘ. Να συμπληρωθεί και να εκτυπωθεί η συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση
  5. Πιστοποιητικό γέννησης (όπου θα αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων) ΜΟΝΟ για τους άρρενες φοιτητές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος είτε αυτοπροσώπως είτε με νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι φοιτητές, οι οποίοι κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν ταχυδρομικώς τα παραπάνω δικαιολογητικά μέσα στις ίδιες ημερομηνίες, στην παρακάτω διεύθυνση:

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
Γραμματεία Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΣΔΟ
Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 57400 Θεσσαλονίκη

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, ο κάθε φοιτητής θα παραλάβει το “Δελτίο ενεργοποίησης φοιτητή” αυτοπροσώπως ή μέσω ΚΕΠ με τους κωδικούς του προκειμένου να αποκτήσει την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα μέσω της ιστοσελίδας: http://academicid.minedu.gov.gr

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2018/19

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2018/19

Προκήρυξη θέσεων για σπουδές και πρακτική στο εξωτερικό στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus

-> Προκήρυξη θέσεων για Σπουδές στο εξωτερικό για φοιτητές του ΑΤΕΙΘ  στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ για το εαρινό εξάμηνο 2018-19.

-> Προκήρυξη θέσεων για Πρακτική στο εξωτερικό για φοιτητές του ΑΤΕΙΘ  στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ για το εαρινό εξάμηνο 2018-19.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται στον ακαδημαϊκό υπεύθυνο Erasmus του Τμήματος (καθ Γ. Σταλίδη) μέχρι 5/10/2018.

Αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης

Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση κατά το Χειμερινό εξάμηνο 2018-2019 καλούνται να καταθέσουν αίτηση για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης από την Τετάρτη 12/9/2018 έως την Πέμπτη 20/9/2018 κατά τις ώρες 9.00 – 13.00.

Οι αιτήσεις θα γίνονται στο εργαστήριο της Έρευνας Μάρκετινγκ στον κ. Ρούδη.

Εγγραφή επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2018

Από τη Δευτέρα 10 έως και Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 θα πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2018 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την Απόφαση του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.

Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εγγραφών σε νέα Ανακοίνωση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες προσκόμισης των δικαιολογητικών ταυτοπροσωπείας των πρωτοετών φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΡΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙΘ ΟΤΙΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.20/31-8-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΑΤΕΙΘ
Π Α Ρ Α Τ Ε Ι Ν Ε Τ Α Ι Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2017/18 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.

ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2018/19 ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΣΕΧΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ site TOY ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.

Αποστολή δικαιολογητικών για το στεγαστικό επίδομα 2017/18

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ, ΟΣΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2017/18, ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Ή ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙΘ
Τ.Κ. 57 400 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ-ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2018

ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ e-MAIL ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΒΛΑΧΑΚΗ, ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ, ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ