Ερευνητικά έργα

Εκπαιδευτικοί πόροι για την προβολή της ευρωπαϊκής λιανικής εφοδιαστικής αλυσίδας μόδας

European Fashion Retail Supply Chain Visibility Training Resource

Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Περίοδος εκτέλεσης 1/11/2017 ως 30/10/2019.

Συντονιστής φορέας: University of Gloucester, UK
Επιστημονικός υπεύθυνος για το ΑΤΕΙΘ:  Δρ Γιώργος Σταλίδης

Σκοπός του έργου είναι ένα στρατηγικό δίκτυο συνεργασίας για τη δημιουργία ενός υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού εργαλείου για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής λιανικής εφοδιαστικής αλυσίδας μόδας. Στοχεύει στη δημιουργία εκπαιδευτικών πόρων συμπεριλαμβανομένου ενός ψηφιακού διαδικτυακού εργαλείου και του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, ικανό να διαπιστώνει κενά γνώσης και να παρέχει εύκολα προσβάσιμους πόρους προς μαθητευόμενους που είναι προσανατολισμένοι στην ενίσχυση της καριέρας τους και προς αυτούς που είναι λιγότερο πιθανό να συμμετάσχουν σε ευκαιρίες εκμάθησης.

     
  Dankman_logo Τεχνολογίες Ανάλυσης Δεδομένων και Διαχείρισης Γνώσης στο Σχεδιασμό Τουριστικών Προϊόντων 

Data Analysis and Knowledge Management Technologies for Planning Tourism Products

Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ.Περίοδος εκτέλεσης 1/4/2012 ως 31/3/2015.
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δρ Γιώργος Σταλίδης
stalidgi@mkt.teithe.gr
     
archimedes3 Δημιουργία Εννοιολογικού Θησαυρού για την Υποστήριξη Διαφημιστών με χρήση Ψυχαγωγικού Λογισμικού Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ.Περίοδος εκτέλεσης 1/9/2012 ως 31/8/2015.
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δρ Νικόλαος Εξαδάκτυλος nexadakt@mkt.teithe.gr