Ερευνητικά έργα

  Dankman_logo Τεχνολογίες Ανάλυσης Δεδομένων και Διαχείρισης Γνώσης στο Σχεδιασμό Τουριστικών Προϊόντων 

Data Analysis and Knowledge Management Technologies for Planning Tourism Products

Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ.Περίοδος εκτέλεσης 1/4/2012 ως 31/3/2015.
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δρ Γιώργος Σταλίδης
stalidgi@mkt.teithe.gr
archimedes3 Δημιουργία Εννοιολογικού Θησαυρού για την Υποστήριξη Διαφημιστών με χρήση Ψυχαγωγικού Λογισμικού Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ.Περίοδος εκτέλεσης 1/9/2012 ως 31/8/2015.
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δρ Νικόλαος Εξαδάκτυλος nexadakt@mkt.teithe.gr