Εγγραφές πρωτοετών

Ολοκλήρωση εγγραφής επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υ.Π.Π.Ε.Θ στη διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr στα πλαίσια του ελέγχου ταυτοπροσωπείας,  θα πρέπει να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, υπογεγραμμένη από τον φοιτητή, που φέρει (μετά την υποβολή της) αριθμό πρωτοκόλλου
  2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  3. Δύο (2) μικρές έγχρωμες φωτογραφίες
  4. Συμπληρωμένo το συνημμένο έντυπο «Συμπληρωματικά Στοιχεία Εγγραφής Πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2017-18»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στην Γραμματεία του Τμήματος είτε αυτοπροσώπως είτε με νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 έως Παρασκευή 06 Οκτωβρίου 2017   και κατά τις ώρες 10:00 – 13:00

Οι φοιτητές, οι οποίοι κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν ταχυδρομικώς τα παραπάνω δικαιολογητικά μέσα στις ίδιες ημερομηνίες, στην παρακάτω διεύθυνση:

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Γραμματεία Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΣΔΟ

Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 57400 Θεσσαλονίκη

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, ο κάθε φοιτητής θα παραλάβει το “Δελτίο ενεργοποίησης φοιτητή” αυτοπροσώπως ή μέσω ΚΕΠ με τους κωδικούς του προκειμένου να αποκτήσει την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα μέσω της ιστοσελίδας: http://academicid.minedu.gov.gr