Επικοινωνία γραμματείας Τμήματος

Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων:

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
17o Χλμ Θεσσαλονίκης-Σίνδου
57400 Θεσσαλονίκη

Γραμματειακή υποστήριξη:
Τηλ. 2310 013756, 2310 013187, 2310 013757
Φαξ 2310 791188, 2310 791180
email: infode@teithe.gr

Προϊσταμένη γραμματείας:
Τηλ. 2310 013564

(Πληροφορίες σχετικές με την Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο http://www.tour.teithe.gr)