Κατατακτήριες εξετάσεις

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018-2019

Για την Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων

 1. Ο τρόπος κατάταξης πτυχιούχων στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων θα γίνει από την Επιτροπή Κατατάξεων μετά από κατατακτήριες εξετάσεις σε (3) τρία μαθήματα.
 2. Το εξάμηνο κατάταξης των επιτυχόντων είναι το Γ΄ τυπικό εξάμηνο σπουδών
 3. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:
  • Μάρκετινγκ Ι
  • Αρχές Μάνατζμεντ
  • Μικροοικονομική Θεωρία
 4. Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων αυτών είναι η εξής:
 • Μάρκετινγκ I
  1. Εισαγωγικές έννοιες του Μάρκετινγκ (ορισμοί-φιλοσοφίες-ρόλος Μάρκετινγκ)
  2. Μίγμα του Μάρκετινγκ
  3. Αγορά (κριτήρια-τμηματοποίηση – διακρίσεις αγοράς)
  4. Ταξινόμηση προϊόντων
  5. Προϊόν (Κ.Ζ.Π. – δημιουργία νέου προϊόντος-συσκευασία – σήμα)
  6. Κανάλια διανομής
  7. Τιμολόγηση του προϊόντος
  8. Προώθηση προϊόντος
  9. Έρευνα Μάρκετινγκ
 • Αρχές Μάνατζμεντ
  1. Γενικά περί Οικονομικών Οργανισμών – Επιχειρήσεων (έννοια και χαρακτηριστικά αυτών, κατηγορίες, συνασπισμοί επιχειρήσεων, πολυεθνικές επιχειρήσεις, επιχείρηση και το περιβάλλον της).
  2. Διοίκηση (φύση και σημασία της Διοίκησης, θεωρία της Διοίκησης, λειτουργίες της Διοίκησης)
  3. Λειτουργίες της Διοίκησης (περί προγραμματισμού, οργάνωσης, επάνδρωσης, διεύθυνσης, ελέγχου). 
 • Μικροοικονομική Θεωρία
  1. Έννοια και αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης
  2. Οικονομικά Αγαθά, Οικονομικοί Πόροι
  3. Θεωρία Ζήτησης – Θεωρία Προσφοράς, Προσδιορισμός Τιμής
  4. Ελαστικότητα Ζητήσεως – Προσφοράς
  5. Έννοια και Μορφές Αγοράς
  6. Θεωρία Τιμών – Κρατικός Παρεμβατισμός

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι εξεταστές προτείνουν από κοινού τουλάχιστον έξι θέματα, τα οποία τα καταθέτουν στην επταμελή επιτροπή, η οποία επιλέγει τα τρία από αυτά. Στη συνέχεια ακολουθεί κλήρωση για την επιλογή ενός θέματος για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Το θέμα που κληρώνεται καταγράφεται σε ηλεκτρονική μορφή, αναπαράγεται και διανέμεται στους εξεταζόμενους.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 1-15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

-> Έντυπο αίτησης

 

Οι ημερομηνίες των εξετάσεων 2018-19 θα ανακοινωθούν προς τα τέλη Νοεμβρίου